کمد دیواری کنار پنجره

نکاتی درباره طراحی کمد دیواری در اتاق خواب

وقتی صحبت از ساخت کمد دیواری به خصوص برای اتاق خواب می شود، این که تنها به بزرگ و جاگیر بودن آن فکر کنیم، اشتباهی آماتورانه است. بررسی ایده هایی که بتواند در کنار جاگیر بودن کمدها، زیبایی را نیز به اتاق خواب منتقل کند، می تواند به شما در زمینه طراحی کمد دیواری اتاق…