ما برای لباس فرم پرسنل شرکت مان از تولیدات لباس فرم هلدینگ رویا سازان هدفمند استفاده کردیم و کاملا راضی بودیم.