معنای اصلی کاغذ دیواری

کاغذ دیواری نوعی ماده اولیه جهت پوشاندن و تزئین کردن دیوارهای داخلی ساختمان های مسکونی، تجاری و سایر ساختمان ها است و یکی از وجوه مهم دکوراسیون داخلی محسوب می شود.تکنیک های چاپش شامل چاپ مسطح (Surface)، کلیشه ‏ای (Gravure)، سیلک اسکرین (Silk Screen) و چاپ دورانی (Rotary) است. کاغذ دیواری ایرانی معمولا به صورت رول فروخته می شود و جهت چسباندن آن به دیوار از چسب مخصوص استفاده می شود.

طرح های کاغذ دیواری

طرح های مورد استفاده در کاغذ دیواری ها به ۲ صورت می باشند:

۱- طرح هایی که مانند یک نقاشی دارای تصویر مشخصی هستند که به آن کاغذ دیواری تصویری می گوییم.

۲- طرح هایی که از بافت های گرافیکی (نقش های کوچکی که تکرار می شوند) به وجود می آیند.بر اساس علم ریاضی در چنین طرح هایی از کاغذ دیواری ، نقش های گرافیکی فقط به ۱۷ روش می توانند در کنار هم تکرار شده و تشکیل تصویر بزرگتری را دهند و طرح های استفاده شده در تولیدات همه سازندگان  کاغذ دیواری در دنیا نیز بر اساس همین ۱۷ روش می باشد.