تعریف فلاورباکس و انواع کاربرد آن

در سال های اخیر به علت کاهش فضای باز در حیاط خانه ها و حتی در برخی مواقع حذف حیاط مردم به راهکار های جدیدی روی آورده اند.

فلاور باکس ها یکی از مواردی است که اخیرا بسیار استفاده می شود.

در این متن تلاش ما بر این است که علاوه بر تعریف فلاور باکس انواع آن را برای شما تشریح کنیم.

فلاور باکس چیست؟

فلاور باکس واژه ای انگلیسی به معنای جعبه گل است.

داخل آن را خاک می ریزند و برای کاشت و پرورش گل و گیاه و درختچه و طراحی فضای باز از آن استفاده می کنند.

از آنجایی که فضاهای باز مانند حیاط و پاسیو و بالکن و حتی بام سبز با کمبود باغچه و خاک مواجه هستند؛ لذا فلاور باکس گزینه ای بسیار مطلوب و مناسب برای جایگزینی باغچه است و امروزه به کمک ما آمده است.

انواع فلاور باکس

تنوع و گستردگی فلاور باکس ها باعث شده است تا دارای تنوع زیادی از لحاظ ابعاد و جنس و نوع کاربری باشند.

فلاور باکس ها به لحاظ کاربری به ۳ دسته زیر تقسیم می شوند:

  • فلاور باکس زمینی
  • فلاور باکس دیواری
  • فلاورباکس آویزی