صفحه روی کابینت چیست و چه انواعی داره؟

صفحه کابینت بخشی از کابینت است که بعد از ساخت و نصب یونیت کابینت زمینی، روی آن قرار میگیرد.

این صفحات را میتوان به عنوان صفحه یا میز کار در آشپزخانه استفاده کرد. از دیگر ویژگی های صفحات بدین گونه است که میتوان به دو صورت مدرن، یعنی ساده، و سبک کلاسیک یعنی ابزار ۳ پله استفاده کرد، که هرکدام ویژگی خاص خود را دارند و از دیگر ویژگی های این صفحات، استفاده در ضخامت های گوناگون است.