تلفن مرکز تماس مشتریان روسا هدفمند
از طریق شمارهای ثابت 26712464-021 26712433-021

آدرس پستی

خیابان خواجه عبدالله انصاری پلاک 27 طبقه اول

کد پستی

1661774662

پست الکترونیک

info@rosahafmand.ir

info@rosahadafmand.ir
مشتریان گرامی میتوانند با داشتن اپلیکیشن رویا سازان هدفمند از آخرین مدل های دکوراسیون به روز دنیا بهرمند شوند

تلفن مرکز تماس مشتریان رویا سازان هدفمند:

021-26712433 021-26712464

آدرس پستی:خیابان خواجه عبدالله انصاری پلاک 27 واحد1

آدرس پستی:1661774662

info@rosahadafmand.ir

رویا سازان هدفمند در شبکه های اجتماعی