توسعه برنامه های کاربردی در سازمان های مختلف با تعاریف گوناگونی ارائه می شود، ولی به طور کلی می توان گفت که بقای هر سازمانی بستگی به ظرفیت آن سازمان برای نوآوری دارد. شرکت ها باید به طور مداوم بازارهای در حال تغییر را رصد کنند و بسته به نوع کسب و کار خود تغییرات فناوری و تکنولوژی و همچنین تغییر عادات مصرف و خرید مصرف کنندگان را در مورد محصولات و خدمات جدید را مورد ارزیابی قرار دهند.

شرکت های تحقیقات بازاریابی می توانند در این مسیر همراه خوبی برای کسب و کارها باشند. در بالاترین حد آنها می توانند روند خلاقیت کسب و کارها را برای بهبود بازاریابی مشخص کنند. خلق ایده نوآورانه برای محصولات و خدمات جدید، ارائه مفاهیم و استراتژی های جدید برای

1-برندسازی

2-ارائه تجارب مصرف کنندگان از محصولات و خدمات و برندهای جدید

3-ایده های تبلیغاتی جدید

4- مسیر موقعیت های جدید

5- و همچنین ایده های بسته بندی جدید از جمله مواردی هستند که شرکت های تحقیقات بازاریابی می توانند به آن شرکت ها و سازمان ها را کمک کنند.

نوآوری و خلاقیت همیشه نباید از سوی کسب و کارها به وجود آید. در بسیاری موارد بهتر است که نظرات خلاقانه و یا حتی تصورات قوی مصرف کنندگان را نیز در مورد خاصی جویا شد.

برای این کار می توان حتی گروهی از مصرف کنندگان که قبلاً جنبه های خلاقیت، نوآوری و تصورات مثبت و قوی آنها وسعی وخطاهای آنها مورد سنجش قرارگرفته و به اثبات رسیده است، تشکیل داد.

و با این پلان می توان در مواردی که نیاز به دیدگاه های خلاقانه آنها به عنوان یک مشتری و مصرف کننده است، آنها را مورد سؤال، تست و حتی بحث قرار داد.

قطعاً نتایجی که از چنین گروهی برمی آید، وقتی به مرحله عمل برسد بسیار کاربردی و دارای عملکرد بالا و مفید خواهد بود، چرا که این افراد را می توان به عنوان نماینده واقعی از گروه مصرف کنندگان دانست. این افراد حتی توانایی خلق ایده نوآورانه زیادی  برای محصولات و خدمات جدید دارند.

برخی از خلاقیت ها و نوآوری ها را نیز می توان در میان گروهی از غیرمصرف کنندگان جستجو کرد. حتما این گروه دلایل خاصی برای عدم مصرف محصول یا خدمت شما دارند. با بررسی این دلایل و پیشنهادات این افراد برای بهبود محصول یا خدمت مورد نظر، و اجرای خلاقیت هایی می تواند این گروه را نیز به زمره مصرف کنندگان بکشاند. ودر این راستا شرکت رویا سازان هدفمند برای ایجاد نتایج با بهره بری بالا وراندمان بالاتری در کیفیت وطی کردن مراحل پیشرفت یاری کننده میباشد.