برند سنگ کوارتزابعاد سنگ کوارتز (CM)ضخامت سنگ کوارتز (MM)
توتم کوارتز300*14012
کوارتز کاینداستون315*15512
کوارتز آذرین پارس300*15012
کوارتز سایلستون300*13812
کوارتز سایلستون320*15512/20
  • برند سنگ کوارتز
  • توتم کوارتز / دانه ریز و دانه درشت | رگه دار و حاله ایی / با شماره 09194021691 تماس حاصل فرمایید.
  • کوارتز کاینداستون / دانه ریز و دانه درشت | رگه دار و حاله ایی / با شماره 09194021691 تماس حاصل فرمایید.
  • کوارتز آذرین پارس / دانه ریز و دانه درشت | رگه دار و حاله ایی / با شماره 09194021691 تماس حاصل فرمایید.
  • کوارتز سایلستون / دانه ریز و دانه درشت | رگه دار و حاله ایی / با شماره 09194021691 تماس حاصل فرمایید.
  • کوارتز سایلستون / دانه ریز و دانه درشت | رگه دار و حاله ایی / با شماره 09194021691 تماس حاصل فرمایید.

نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز :

نحوه محاسبه قیمت سنگ کوارتز ، بر اساس فاکتور متر طول ، عرض صفحه، پیشانی جلو کار، قرنیز، ابزار کلاسیک و مدل سینک متفاوت میباشد.

1-عرض استاندارد سنگ کوارتز
قیمت استاندارد سنگ کوارتز بر اساس عرض 60 سانت ، پیشانی 5 الی 6 سانت و قرنیز 3 سانت میباشد. بر طبق این ابعاد هر چه عرض سنگ کوارتز افزایش پیدا کند بر متر طول صفحه ضریب میخورد بدین صورت که اگر یک متر طول در عرض 120 سانت داشته باشیم به 1 متر طول صفحه ضریب 2 میخورد و متراژ 2 محاسبه میگردد به همین صورت برای بقیه ضرایب عرض صفحه نیز اعمال میگردد .

2-قرنیز سنگ کوارتز
قرنیز سنگ کوارتز فقط 90 درجه اجرا میشود و تاثیری در قیمت نخواهد داشت.

3-ابزار کلاسیک سنگ کوارتز
ابزار کلاسیک نیز بر حسب نوع ابزار کلاسیک که میتواند یک پله کوچک، دو پله، سه پله کلاسیک، و ابزار های مختلف هر یک بر اساس نوع صفحه کوارتز و ابزار کلاسیک متغیر است.